TOPLUMSAL GELİŞMEYE VE KADININ GÜÇLENDİRİLMESİNE DESTEK PROGRAMI
Program ayrıntıları için tıklayınız
Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Türkiye'de de hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı pek çok sorun yaşanmaktadır. Köyden kente yoğun göçler, nüfus artışı, sağlıksız yerleşimler, artan işsizlik ve yoksulluğa karşın yetersiz kalan hizmetler, eğitimsizlik gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar büyük kentlerin gecekondu bölgelerinde daha yoğun yaşanmaktadır.

İKGV, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmayı ana hedef olarak belirlemiş ve yürüttüğü programların kapsamına kadının güçlenmesine destek verecek faaliyetleri de özellikle eklemiştir. 1988 yılında Vakfın kurulmasının ardından başlatılan ve çeşitli illerde sürdürülen "topluma dayalı üreme sağlığı programı"nı, 1998–1999 yıllarında İstanbul, Gaziantep ve Kilis'te yürütülen çalışmalar takip etmiştir. Bu çalışmalara üreme sağlığının geliştirilmesinin yanı sıra doğrudan kadınları destekleyici etkinlikler de eklenmiştir.

1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmış ve birçok sivil toplum kuruluşu gibi İKGV'de deneyim sahibi olduğu alanlardaki faaliyetlerini deprem bölgesine taşımıştır. 1999–2006 yılları arasında Gölcük ve çevresinde yürüttüğümüz en uzun süreli çalışmalardan biri İhsaniye Toplum Merkezi'nin kurulması ve yaşatılmasıdır. Bu Merkezde sadece kadınlara değil, çocuklara, gençlere ve yaşlılara da yönelik destek programları sunulmuş; depremzedelerin hem psikolojik hem de sosyal rehabilitasyonlarına katkı sağlanmış; tarım arazilerinin yeniden kullanılmasına yönelik eğitimler, kadınlar ve erkekler için düzenlenmiş; örnek atölye ve meyva bahçeleri kurulmasına ön ayak olunmuştur. 2006 yılı sonunda Merkez ve bağlı tüm birimler Belediye'ye devredilmiştir. Yine bu dönemde Gölcük'ün yanı sıra Adapazarı ve Yalova'yı da kapsayacak bir program ile öğrencilerin eğitimlerinin desteklenmesi için anne babaların sürece dahil olmasını sağlayacak faaliyetler ortaklarla beraber yürütülmüştür.

2003–2004 yıllarında İKGV, Ankara/Yenimahalle'nin Şentepe semtinde yapılması planlanan kentsel iyileştirme çalışmalarına bölgede yaşayan halkın dahil olması; mevcut çevrelerini daha iyi yapılandırmaları; ve bunun için merkezi ve yerel idare karşısında kendilerini daha iyi temsil edebilmeleri yönünde desteklenmeleri amacı ile bir dizi faaliyet yürütmüştür. Bu kapsamda bölgede yaşayanlara eğitimler verilmiş ve çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.

İKGV, geliştirdiği uzmanlık ile İstanbul Fatih'in Fener ve Balat semtlerinde yürütülmekte olan AB destekli kentsel rehabilitasyon programı kapsamında bölgede bir Sosyal Merkez kurulması görevini üstlenmiştir. 2005–2006 yıllarında faaliyetlerini başlatıp yürüttüğümüz bu sosyal merkezde de öncelik, kadınların gelişiminin desteklenmesi olmuş, çeşitli alanlarda seminerler ile kadınların bilgi birikimleri arttırılırken, ilköğretim öncesi çocukların ve öğrencilerin gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapılmıştır.

İKGV, sosyal merkez çalışmalarının yanı sıra, yürüttüğü tüm programlarda özellikle kadının gelişiminin desteklenmesini bir öncelik olarak görmeye devam etmektedir.


ÖĞRENİM BURSLARI

İKGV, özellikle 1999 Marmara Depremi sonrasında Gölcük'te, ihtiyaç sahibi öğrenciler ile onlara destek sağlamak isteyen kişi ve kuruluşları bir araya getirerek bir burs sistemi oluşturmuştur. Takip eden yıllarda öğrenim bursları çeşitlenerek devam etmiştir. Vakıf, gizli hamilerin yanısıra çeşitli şirketlerin öğrenim burslarına aracılık etmeye devam etmektedir.