ikgb başkan

BAŞKANIN MESAJI

1988 yılında, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'nı kurmak için bir araya geldiğimizde, akademisyenler, işadamları ve yöneticiler olarak ortak kaygımız, Türkiye'de nüfus artışının ve kalkınmanın düzensiz ve kuralsız bir biçimde gerçekleşmekte olması ve bunun ekonomik ve sosyal hayatımızı olumsuz etkilemesiydi. Türkiye, hızla kentleşmiş, kentler birer sanayi merkezine dönüşmüş ve yoğun göçler kentin toplumsal yapısını değiştirmeye başlamıştı. Değişimlerin yoğun olarak yaşandığı bu dönemde doğurganlık tercihlerinin değişmesi ve bu doğrultuda sağlık hizmetlerine duyulan gereksinim, üreme sağlığını bizim için öncelikli bir çalışma alanı haline getirdi. Bu alanda çalışırken toplumda var olan cinsiyet eşitsizliğini yok saymak, şiddeti görmezden gelmemiz mümkün değildi ve zaman içinde, Vakfın programlarına, kadınların desteklenmesi ile ilgili faaliyetleri ekledik. Değişim yaşayan tek ülke Türkiye değildi, dünyada da pek çok değişim yaşanmaktaydı. Ülkelerin ekonomik gelişmelerinin arasındaki farkın giderek büyümesi, iletişimin kolaylaşması gibi gelişmeler göç hareketlerini arttırdı ve Türkiye göç veren bir ülke iken göç alan bir ülke haline geldi. Nüfus konusunda çalışan bir Vakıf için göç sürecinin getirdiği yokluklarla mücadele eden insanlara yardım elini uzatmak kaçınılmaz bir görevdi. İKGV, Suriyeliler de dahil olmak üzere mültecilere, diğer düzensiz göçmenlere ve insan ticareti mağdurlarına destek veren programlar geliştirip uygulamaya başladı.

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı olarak, geliştirdiğimiz programlar ve uyguladığımız projelerle değişimlerle birlikte ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanması doğrultusunda destek vermeye ve insan kaynağını geliştirmeye devam etmekteyiz. Yolumuzu açan, çalışmalarımıza maddi ve manevi katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.

Saygılarımla,

Turgut Tokuş

Başkan