DÜZENSİZ GÖÇ PROGRAMI
Program ayrıntıları için tıklayınız

Üçüncü Dünya ülkelerinde yaşanan siyasi ve etnik çatışmalar, çevre felaketleri ve küreselleşmeyle gelen gelir eşitsizliğinin önemli yan ürünlerinden biri de göç olgusudur. Türkiye 1980 sonrası dönemde uluslararası göç akımlarının uğrak yeri olmuştur. Bu göçmenler içerisinde Batı ülkelerine geçmek amacıyla Türkiye’yi geçiş yeri olarak kullanmak isteyenler, sığınmacılar, yerleşmek için gelenler, çalışmak için gelenler ve insan ticareti mağdurlarını görmek mümkündür.


İKGV, sığınmacı ve mültecilere 2001 yılından bu yana yasal danışmanlık ve 2002 yılından bu yana psikolojik danışmanlık vermeye başlayan ilk sivil toplum kuruluşudur. Bu pilot çalışmaların ardından 2003 yılından başlayan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve İKGV işbirliği ile psikolojik destek hizmetleri İstanbul ve Ankara’da da sürdürülecek şekilde genişletilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. 2007’den itibaren de sosyal danışmanlık hizmetleri mevcut programa dahil edilmiş olup İstanbul ve Ankara mülteci ofislerinde görev yapan sosyal çalışmacılar, psikolog ve tercümanlar tarafından sürdürülmeye başlanmıştır.


Türkiye’de mülteciler bekleme dönemlerini geçirmek için önceden belirlenmiş uydu kentlere yerleştirilir. Çoğu zaman bu zaman diliminde ve bu illerde herhangi bir sosyal destekten yoksundurlar. Bu illerdeki yerel yönetimler ve kurumlar da kentlerindeki mültecilerin ihtiyaçlarından haberdar değillerdir. Bir durum saptama araştırmasını takiben, 2007 yılında İKGV sosyal çalışmacıları Ankara ve İstanbul’a ek olarak 3 uydu kentte ikamet eden sığınmacı ve mültecilere sosyal destek sunmaya başlamışlardır. 2010 yılında bu program Van ve Ağrı olmak üzere iki yeni ile genişletilmiştir. Bu programın amacı hedef grubun incinebilirliğini azaltmak ve sosyal desteği güçlendirmektir.


Sosyal çalışmacılar tercümanlar aracılığıyla hedef grubun sağlık, eğitim ve diğer hizmetlere erişimini sağlamaktadırlar. Aynı zamanda yerel yönetim ve kurumların mülteci hakları konusunda farkındalıklarını arttırmaya ve savunuculuğa yönelik çalışmalar yapılmaktadır.


İKGV, 7 ilde sığınmacılar ve mültecilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yerel otoriteler ve STK’lar arasında düzenli irtibatlar kurmuştur. Bu sayede sosyal yardımlaşma vakıfları, devlet hastaneleri, belediyeler, valilikler, STK’lar ve hayırseverler sığınmacı ve mültecilerin maddi ihtiyaçlarını, sağlık giderlerini, ilaç masraflarını, barınmalarını, giyimlerini, beslenme ve hijyenik malzeme ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.


İKGV, insan hakları ve savunuculuk yapan STK’ların sığınmacı ve mültecilere koruma sağlama kapasitelerinin artırılmasına yönelik olarak da çalışmaktadır ve hedef gruba hem koruma hem destek sağlayan kilit bir aktör görevindedir. STK’ların, sosyal ve sağlık hizmet sunucularının ve halkın bilgilendirilmesi, mültecilere koruma sağlanmasını güçlendirmiştir. İKGV’nin çalışmalarından önce sığınmacı ve mülteci konuları hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kişi ve kurumlar bilgilendikten sonra uygun desteği sunmaya başlamışlardır. Uluslararası standartlar ve insan hakları araçları hakkında farkındalık oluşması da toplumda bu grubun kabulünü artırmıştır.

Bu program çerçevesinde mülteciler güvenli ve rahat bir ortama kavuşturularak problemleri, duyguları ve endişeleri hakkında konuşabilecekleri; Türkiye’de sığınma süreciyle ilgili doğru, gerçekçi ve sorumlu bilgi alabilecekleri bir çevreye sahip olmuşlardır. İKGV proje çalışanlarından aldıkları olumlu geri bildirimler ve savunuculuk hizmetleri ile de bu geçiş sürecinde karşılaştıkları sorunlarla baş edebilmelerine yardımcı olunmaktadır.