KURUCULAR


Celalettin Başaran
Prof. Dr. Ayşen Bulut
Prof. Dr. Mithat Çoruh
Yavuz Donat
M. Murat Dural
M. Ersin Faralyalı *
Gülseven Güven Yaşer
Dr. Türkiz Gökgöl
Şener Macun
Prof. Dr. Sunday Üner
Turgut Tokuş
Behçet Yücel

*Anısı bizimleMÜTEVELLİ HEYET (alfabetik)

Rahime Akdoğan
Serpil Akıllıoğlu
İsmet Alver
Ateş Amiklioğlu
Dr. Huriye Arıkan
M. Nuri Aslan
Dr. İmren Aykut
Celalettin Başaran
Tülay Bayındırlı
Hasip Buldanlıoğlu
Prof. Dr. Ayşen Bulut
Dr. Alev Çağlar
Nurettin Çarmıklı
Dr. Muhtar Çokar
Prof. Dr. Mithat Çoruh
Yavuz Donat
Yrd. Doç. Dr. Berna Eren
Işık Eyüboğlu
M. Ersin Faralyalı*
Nuray Fincancıoğlu
Dr. Türkiz Gökgöl
Dr. Demet Güral
A. Şükrü İskefyeli
Dr. Halit Kara
Tahsin Karan
Prof. Dr. Mehmet Kaytaz
Prof. Dr. Yahya Laleli
Şener Macun
Hacer Nalbant
Prof. Dr. Olcay Neyzi
Prof. Dr. Nuray Özgülnar
Av. Bilgin Özsun
Mustafa Süzer
Turgut Tokuş
Ayşe Tunalıgil
Prof. Dr. Sunday Üner
Gülseven Güven Yaşer
Behçet Yücel

*Anısı bizimle